Een wijs man is overleden.

De econoom Arnold Heertje (86) werd in 1934 in Breda geboren in een Joods gezin, dat kort na zijn geboorte naar Arnhem verhuisde. Hij en zijn ouders overleefden de Tweede Wereldoorlog door onder te duiken.

Na de Tweede Wereldoorlog bezocht hij de hbs. Daarna studeerde hij economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij cum laude afstudeerde. Hij promoveerde op een proefschrift over de prijstheorie en kreeg in 1964, op zijn dertigste, een aanstelling als hoogleraar staathuishoudkunde aan de UvA. Ook gaf hij zo’n tien jaar lang les op het Joodse Maimonides-lyceum in Amsterdam.

Heertje gold als een vurig pleitbezorger van het ‘brede welvaartsbegrip’. Dat houdt in dat het in de economische wetenschap niet alleen om geld en groei gaat, maar ook om waarden die niet of moeilijk in geld zijn uit te drukken, zoals de beleving van geluk, natuur en de leefomgeving.

Hij mengde zich geregeld met stellige uitspraken in het politieke en maatschappelijke debat.

Heertje was ook een kenner van de geschiedenis van de economische wetenschap. Hij bezat een grote wetenschappelijke bibliotheek met eerste drukken van standaardwerken als Das Kapital van Karl Marx.

Wij hebben prof. Arnold Heertje leren kennen als een vriend van de Stichting “Ik vraag me af…”

Zeker aan de beginperiode stond hij ons bij met zijn goede raad. Het resultaat was een boek met de namen die ontbraken op het herdenkingsmonument in Eibergen. Hij heeft er zich erg voor ingespannen. Wij zullen hem als een zeer goede vriend blijven herinneren en wensen de familie veel sterkte.

Bron: https://nos.nl/artikel/2329468-econoom-arnold-heertje-86-overleden.html