Algemene agenda Stichting “Ik vraag me af”

4 mei 2018

Kranslegging monument in Eibergen: één namens de Stichting en één namens de Joodse gemeenschap.
De krans namens de Joodse gemeenschap, wordt samen met mevrouw Dormits – Menco gelegd.

8 september 2018

Wandeling naar de Joodse begraafplaats. Alleen buiten de omheining. Start om 11:00 uur en om 14:00 uur bij ‘t Vunderinksmuseum

9 september 2018

Wandeling naar de Joodse begraafplaats. Ook binnen de omheining. Start om 13:30 uur en om 15:30 uur bij ‘t Vunderinksmuseum

14 oktober 2018

Stolpersteine legging in Eibergen door dhr. Gunter Demnig

4 mei 2019

Kranslegging monument in Eibergen: één namens de Stichting en één namens de Joodse gemeenschap. De krans namens de Joodse gemeenschap, word samen met mevrouw Dormits – Menco gelegd.

31 maart 2020

Kranslegging voor de 2 gesneuvelde Engelse soldaten op de Algemene Begraafplaats aan de Haaksbergseweg in Eibergen. Aanvang 17:00 uur

5 april 2020

Première documentaire “Grensherinneringen” bij café Grenszicht. Deze is voor genodigden, dit in verband met de beschikbare ruimte

3 mei 2020

2 voorstellingen van de documentaire “Grensherinneringen” in de Huve in Eibergen

4 mei 2020

Kranslegging monument in Eibergen: één namens de Stichting en één namens de Joodse gemeenschap. De krans namens de Joodse gemeenschap, word samen met mevrouw Dormits – Menco gelegd.

5 mei 2020

2 bevrijdingswandelingen o.l.v. een gids in Eibergen.

Algemene agenda Herdenkingsmomenten landelijk

Laatste zondag van januari Nationale Holocaust Herdenking
Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day. Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht van de Holocaust en van andere genociden. Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers. Rondom deze dag worden in Nederland door vele organisaties activiteiten georganiseerd.
De activiteiten worden afgesloten met de Nationale Holocaust Herdenking welke plaats vindt in Amsterdam op de laatste zondag in januari.
Bron

4 mei Nationale Herdenking
“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”
Bron

5 mei Bevrijdingsdag
Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat er een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 5 mei is daarom ook de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld.
Bron

5 mei Nationale Herdenking Capitulaties
De Nationale Herdenking Capitulaties 1945 vindt elk jaar op het 5 mei plein bij het Nationaal Bevrijdingsmonument plaats. Deze activiteit is de kern van Bevrijdingsdag. Tijdens deze herdenking worden de offers van de geallieerden voor de bevrijding van Nederland, in het bijzijn van de afgevaardigden van de geallieerde landen en voorafgaand aan het Bevrijdingsdefilé herdacht.
Bron

15 augustus Nationale Indië Herdenking
Op 15 augustus 1945 kwam er met de capitulatie van Japan een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Jaarlijks herdenkt Nederland alle slachtoffers van de Japanse bezetting.
Bron

Laatste zondag in november Hannie Schaft Herdenking in Haarlem
Ieder jaar op de laatste zondag in november vindt de Nationale Hannie Schaft Herdenking in Haarlem plaats. Deze Herdenking is toegankelijk voor iedereen, oud en jong, die stil wil staan bij de offers die werden gebracht door de vrouwen en mannen in het Verzet en de lessen die wij daar vandaag de dag nog steeds uit kunnen trekken.
Bron