Loading...
Home2020-12-02T12:49:37+00:00

Welkom bij Stichting “Ik vraag me af…”

De stichting “Ik vraag me af…” is in 2014 in het leven geroepen en heeft als doelstelling om voor alle in Eibergen geboren Joodse oorlogsslachtoffers een plaats op het gemeentelijk herdenkingsmonument te krijgen. Dit doel is in 2016 gerealiseerd o.a. met dank aan de gemeente.
Wij zien het als taak om deze doelstelling te verwezenlijken d.m.v. het meewerken aan archiefonderzoek, lezingen, educatie, folderverspreiding en het publiceren van artikelen. Het bestuur bestaat sinds 2014 uit 3 personen en een adviseur. Deze adviseur heeft geen stemrecht en wil op de achtergrond blijven.

Organisatie
Beleidsplan
De organisatie heeft in de aanloop naar 2014 het volgende beleidsplan ontwikkeld:

  • De in Eibergen geboren Joodse slachtoffers die niet op het monument staan, achterhalen d.m.v. archiefonderzoek en hen een plaats te geven op het herdenkingsmonument in Eibergen.
  •  Het geven van gastlessen over de oorlog in Eibergen aan de basisscholen (groep 7 en 8) en aan de onderbouw van de middelbare scholen
  • Het geven van lezingen over de “vergeten” Joodse slachtoffers van Eibergen aan een breed publiek.
  • Het in stand houden van het Joodse gedachtengoed van Eibergen door middel van tentoonstellingen en het verzamelen van fotomateriaal.
  • Het uitnodigen van gastsprekers
  • Het realiseren van een website
  • Het werven van donateurs
  • Het doen van onderzoek naar WO II in Eibergen in de ruimste zin van het woord en verslaggeving hiervan in publicaties

Financieel
Inkomsten worden verkregen uit donaties en subsidies. Het werven van donateurs is gestart na de presentatie van het boek “Ik vraag me af…” op 13 april 2014. Er wordt voor het geven van een gastles en het uitlenen van een leskist een kleine vergoeding gevraagd.
De donateurs vormen de basis die de stichting financieel draaiende houdt.
Verder komt de winst die Bert Smeenk maakt op de boeken over dit onderwerp ten goede van de stichting.

Donateurs
Aan de donateurs wordt een financiële bijdrage gevraagd; er is geen minimum aan verbonden. De donateurs worden door middel van deze nieuwsbrief al dan niet digitaal op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.

Activiteiten
We benaderen scholen om daar gastlessen te verzorgen of op verzoek een lesprogramma met leskist te leveren.
Geprobeerd wordt om een boek of boeken reeks te maken over het Joodse leven in Eibergen aan de hand van foto’s over de periode na 1900 tot heden.

Facebook
De facebook site van de Stichting “Ik vraag me af…” is op advies van een computer deskundige omgezet naar een “goede doelen” site, we zijn tenslotte ook geen persoon maar een stichting of instelling. Resultaat is dat we meer dan 520 personen hebben die onze facebook pagina waarderen en “liken”.


Loop jij binnenkort met ons mee door Eibergen?

Lees hier ons laatste nieuws:

Ga naar de bovenkant